TÌNH NGUYỆN

Dự Luật A sẽ trợ giúp tạo ra hàng ngàn căn hộ giá phải chăng xuyên suốt quận hạt Santa Clara, và mang đến sự ổn định cũng như cơ hội cho những cộng đồng của chúng ta.

Hãy giúp chúng tôi thông báo cho cả thế giới biết về thông điệp này và mang chúng đi xa hơn, rộng hơn. Các hoạt động tình nguyện dưới đây bao gồm cả việc gọi điện thoại và nói chuyện với các thành viên trong cộng đồng của quý vị, để giúp đào tạo họ về Dự Luật quan trọng này và khuyến khích họ bỏ phiếu bầu chọn ĐỒNG Ý/YES cho A-Nhà ở Giá Phải Chăng.

Những cơ hội dành cho tình nguyện viên sẽ dựa trên Những Hội Sở Chính của Chiến Dịch (Campaign Headquarters) tại địa chỉ số 2102 đường Almaden Rd. Quý vị có thể tham gia cùng chúng tôi qua hoạt động cung cấp thông tin qua điện thoại (phone banking) vào các ngày thứ Ba và thứ Năm và gặp gỡ từng nhà cử tri (precinct walking) và những ngày thứ Bảy va chủ nhật.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.