Mike

Mike, công nhân

“Bà xã tôi và tôi đã làm việc chăm chỉ để chăm lo cho ba người con của chúng tôi. Nhưng, vào lúc này, tôi không nghĩ là chúng tôi có khả năng để xoay sở cuộc sống. Việc đảm bảo được nhà ở giá phải chăng đã mang đến cho chúng tôi sự khác biệt hoàn toàn. Tôi mong muốn những gia đình khác và con cái của họ có được những cơ hội giống như chúng tôi.”

Read more stories Read more about Measure A