marilyn-viet

Marilynn, người hưu trí

“Tôi lập gia đình và sống tại đây hơn 60 năm qua. Tôi luôn luôn cho rằng mình sẽ sống nốt quãng đời còn lại tại đây. Dự Luật A mang đến nhà ở giá phải chăng để những người cao niên như tôi có thể sống tại một nơi mà chúng ta gọi là nhà.”

Read more stories Read more about Measure A