Lynn

Lynn

“Là một người mẹ đơn thân, tôi đã làm hai công việc trong gần hai mươi năm để cho các con trai của tôi học lên đại học. Sau cùng khi tôi có thể đảm bảo được một căn hộ giá phải chăng cho bản thân vào năm ngoái, tôi biết rằng điều này có nghĩa là tôi có một nơi chốn để các con cháu có thể đến thăm viếng. Tôi bầu chọn ĐỒNG Ý/YES cho Dự Luật A để chúng tôi có thể tạo ra thêm những cơ hội về nhà ở giá phải chăng dành cho cộng đồng của chúng ta.”

Read more stories Read more about Measure A