Cory

Corey, cựu chiến binh

“Sau khi trở về từ nhiệm vụ của tôi tại Iraq, tôi rơi vào thời điểm rất khó khăn. Nếu không nhận được trợ giúp về vấn đề nhà ở, tôi không chắc là tôi có thể vượt qua được. Dự Luật A có thể trợ giúp nhiều cựu chiến binh có được nhà ở giá phải chăng và an toàn mà họ xứng đáng được nhận.”

Read more stories Read more about Measure A