Hãy Tham Gia!

Cảm ơn quý vị vì những trợ giúp của quý vị dành cho Dự Luật A-Nhà ở Giá Phải Chăng!

Ngoài việc bỏ phiếu bầu chọn ĐỒNG Ý/YES vào tháng Mười Một này, còn có nhiều cách thức khác để quý vị có thể tham gia vào để đảm bảo rằng chúng ta có thể tạo ra thêm những căn hộ giá phải chăng dành cho những gia đình đang đi làm và những thành viên đang gặp nguy cơ trong cộng đồng của chúng ta.

Tổ Chức