GIỚI THIỆU

  • Mọi người đều phải có cơ hội để sống trong một căn nhà an toàn, lành mạnh, giá cả phải chăng. Điều đó bao gồm trẻ con của chúng ta, để chúng nó có cơ hội thành công trong học hành và có cuộc sống bắt đầu với một căn nhà ổn định, và gia đình làm việc chăm chỉ cần có một nơi an toàn, giá cả phải chăng trong khi vẫn có thể đủ khả năng mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác.
  • Giải pháp A sẽ cho phép chúng ta tạo cơ hội có nhà ở cho các cư dân trong cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của chúng ta,bao gồm cả người vô gia cư kinh niên, cựu chiến binh, người cao niên, người mắc bệnh tâm trí, người khuyết tật, và những gia đình có lợi tức thấp. Nó cũng sẽ cung cấp cơ hội chọn nhà ở giá rẻ hơn cho những người làm việc chăm chỉ và gia đình, cho phép họ đủ khả năng mua được những nhu yếu phẩm cơ bản cần thiết khác.
  • Chúng ta đều quan tâm đến bạn bè, gia đình, và các cư dân trong cộng đồng dễ bị tổn thương có thể tìm một chổ ở với giá cả phải chăng để sống. Đó là lý do tại sao toàn thể Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt Santa Clara đã đồng ý phê chuẩn việc đưa ra Biện Pháp A cho cử tri chọn lựa (bầu) trong cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một sắp tới. Khi cử tri chọn “Yes” (Đồng ý) vào Tháng Mười Một này, chúng ta có thể đầu tư vào việc giải quyết nhà ở của chúng ta và cuộc khủng hoảng vô gia cư và hướng dẫn cũng như tạo cơ hội nhà ở cho con em, bạn bè và hàng xóm của chúng ta!

Tại sao chúng ta nên bầu “Yes” (Đồng Ý) cho “A”- Gia Cư Giá Phải Chăng

Hỏi: Biện Pháp A là gì?
Đáp: Biệp pháp A là một biện pháp nhà ở giá phải chăng sẽ xuất hiện trên lá phiếu vào Tháng Mười Một nó sẽ cung cấp cơ hội nhà ở giá phãi chăng trên toàn Quận Hạt Santa Clara cho gia đình làm việc chăm chỉ và các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của chúng ta.

Hỏi: Biện Pháp A đến từ đâu?
Đáp: Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt Santa Clara đã đồng biểu quyết chấp thuận việc đưa ra biện pháp này để cử tri cho phép cộng đồng của chúng ta giải quyết những gì mà cử tri đã xác định là ưu tiên cao nhất của chúng ta.

Hỏi: Công Khố Phiếu sẽ làm gì?

Đáp: Bầu cho Biệp Pháp A sẽ cho phép Quận Hạt của chúng ta tạo ra và duy trì nhà giá cả phải chăng cho hàng ngàn cư dân dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng ta, bao gồm cả các cựu chiến binh, người cao tuổi, trẻ em vô gia cư, và các gia đình lao động có thu nhập thấp.

Ngoài việc tạo cơ hội nhà ở, các nghiên cứu cho thấy rằng việc gia tăng sự lựa chọn nhà ở giá cả phải chăng của chúng ta đưa đến vô số lợi ích gián tiếp, từ việc cải thiện môi trường kinh doanh của chúng ta để giảm bế tắc giao thông và cải thiện chất lượng không khí, bằng cách đảm bảo người dân có thể đủ khả năng để sống gần với nơi họ làm việc.

Công khố phiếu $ 950 triệu sẽ cung cấp nhà ở giá phải chăng cho hàng ngàn cư dân trong cộng đồng của chúng ta, bao gồm:

  • $700 triệu cho người dân dễ bị tổn thương nhất của chúng ta, bao gồm cả Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Cư cho người dân vô gia cư của chúng ta;
  • $100 triệu cho các gia đình có lợ tức thấp;
  • $150 triệu cho các gia đình lao động và các chương trình cho người mua nhà lần đầu

 

Hỏi: Ai hỗ trợ nỗ lực này?
Đáp: Một liên minh rộng rãi của những người ủng hộ và tán thành cuộc vận động Có cho Biện Pháp A, bao gồm Liên Đoàn Cử Tri Nữ, Cơ Quan Health Trust, Silicon Valley Community Foundation, Cơ Quan Housing Trust, Cơ Quan Destination Home, Cơ Quan SV @ Home, Hiệp Hội Thiện Nguyện Gia Cư của California, và nhiều tổ chức khác!