CHO NHIỀU NGƯỜI BIẾT ĐẾN

Dự Luật A mang đến những cơ hội nhà ở giá phải chăng cho những gia đình đang đi làm chăm chỉ tại Quận Hạt Santa Clara và những cộng đồng đang gặp nguy cơ nhất của chúng ta. Hãy trợ giúp chúng tôi mở rộng về những đối tượng mà giải pháp này có thể sẽ trợ giúp cho nhiều người biết đến. Dưới đây là một số ý kiến và quan điểm mà quý vị có thể chia sẻ trong mạng lưới người thân quen của mình – bao gồm cả mạng xã hội Facebook, LinkedIn và thông qua email. Quý vị muốn chia sẻ câu chuyện riêng của mình không? Hãy nhấp vào đây!

Marilynn, người hưu trí

“Tôi lập gia đình và sống tại đây hơn 60 năm qua. Tôi luôn luôn cho rằng mình sẽ sống nốt quãng đời còn lại tại đây. Dự Luật A mang đến nhà ở giá phải chăng để những người cao niên như tôi có thể sống tại một nơi mà chúng ta gọi là nhà.”

Mike, công nhân

“Bà xã tôi và tôi đã làm việc chăm chỉ để chăm lo cho ba người con của chúng tôi. Nhưng, vào lúc này, tôi không nghĩ là chúng tôi có khả năng để xoay sở cuộc sống. Việc đảm bảo được nhà ở giá phải chăng đã mang đến cho chúng tôi sự khác biệt hoàn toàn. Tôi mong muốn những gia đình khác và con cái của họ có được những cơ hội giống như chúng tôi.”

Corey, cựu chiến binh

“Sau khi trở về từ nhiệm vụ của tôi tại Iraq, tôi rơi vào thời điểm rất khó khăn. Nếu không nhận được trợ giúp về vấn đề nhà ở, tôi không chắc là tôi có thể vượt qua được. Dự Luật A có thể trợ giúp nhiều cựu chiến binh có được nhà ở giá phải chăng và an toàn mà họ xứng đáng được nhận.”

Lynn

“Là một người mẹ đơn thân, tôi đã làm hai công việc trong gần hai mươi năm để cho các con trai của tôi học lên đại học. Sau cùng khi tôi có thể đảm bảo được một căn hộ giá phải chăng cho bản thân vào năm ngoái, tôi biết rằng điều này có nghĩa là tôi có một nơi chốn để các con cháu có thể đến thăm viếng. Tôi bầu chọn ĐỒNG Ý/YES cho Dự Luật A để chúng tôi có thể tạo ra thêm những cơ hội về nhà ở giá phải chăng dành cho cộng đồng của chúng ta.”